fbpx

EST
ENG

pexels-rdne-stock-project-6670068

Miks paljud suhted praegu lagunevad?

Selle aasta algusest sisenesime planetaarsel tasandil sügavatesse korrastus ja puhastus protsessidesse. See tähendab, et sellel aastal kisti meie elus päevavalgele kõik teemad, mis vajasid läbida uuendus kuuri ning tõusta järgmisele tasandile. Näidatakse, et toimub tohutu ümber paigutamine väljalisel tasandil. Raputatakse lahti kõik ühendused, mis peavad muutuma või ümber paiknema uue tasandi loomiseks. Iga inimese elu võetakse osadeks lahti ja vaadatakse üle kõik need kohad, mis vajavad praegu korrastust. Ja üheks suureks teemaks on kindlasti paarisuhete tasand.

Paarisuhted ei olnud siiani loodud kõrgema tasandi ühenduste kaudu, vaid olid üles seatud programmidele, mida kanti suguvõsas juba mitmeid põlvesid edasi, läbi info, mis elas meie vereringes. Rakutasandil olid valdavalt ülesseatud meeste ja naiste vahel paarisuhted, mille potentsiaal ei saanud küündida kõrgemate tasanditeni. Domineerivaks olid ebaterved dünaamikad, mis hakkasid juhtima paarisuhteid. Paarisuhete dünaamika lõhkumine toodi sisse läbi laps-vanema dünaamika lõhkumise ning see vältis inimese vaimse arengut ja jättis inimese alatiseks hirmus elava ebaküpse teadvuse lõksu, mis piiras inimese teadvuse arengut ning pärssis ühendust kõrgemate tasanditega. Selleks, et tekiks vaimu ühendus, peab toimuma inimese aju terve areng alates sünnist. Pidevas kannatuses elava inimese aju areng aga jääb seisma ja nii ei ole võimalik saavutada teadvusega kõige kõrgemate tasandite ühendusi. Inimlapsele antav haridus ning mürgid, mida sisestatakse lapse kehasse pärsivad samut aju arengut. Kui inimese ajus taastuvad kõik neuronite ühendused, ning sild, mis asub kahe ajupookera vahel, saab tekkida täielik või osaline vaimu integratsioon. Energiatasanditel ülespoole liikudes puhastubki meie aju ja taastuvad ühendused.

Jumaliku inimese energiasignatuur on läbi 16 dimensiooni, kus igaühes asub jumaliku inimese üks sünniõigus. Praegune süsteem ulatub 12 dimensioonini ning süsteemil ei ole õnnestunud 13ndast väravast siiani läbi saada. Jumaliku inimese 4 viimast sünniõigust on need, mida on soovinud süsteem enda kasutusse saada selleks, et teha oma maailm igavikuliseks. Kaks neist on igavikuline keha ja piiritu loomisevõime. Teised 12 sünniõigust on meil hetkel olnud saadaval peamiselt läbi moonutuste. Alates 13ndast tasandist on kättesaadavad kõik puhtad loomise koodid, mida on vaja selleks, et viia üksküik milline olend piiritu ja igavikulise looja tasandile. Läbi 13nda värava saavad aga liikuda ainult teatud tasandi vaimolendid, kes võimelised hoidma enda väljas 4 olulist elementi, mis on Jumaliku Inimese ülesehituse osad. 13. dimensioon on olnud värav Matrixi illusiooni väljadest lahkumiseks. Sellepärast on tehtud number 13st “saatana number”, et me ei mõistaks selle numbri olulisust.

Jumaliku Inimese liitude taastumisel hakkavad purunema illusiooniväljad, millele matrix on ülesehitanud. Seetõttu tehti selliste suhete eksiteerimine kuni siiani võimatuks, läbi valeprogrammide sisestamise inimese teadvuse kunstlikule osale: alateadvusele. Läbi valeprogrammide aga loodi pidevalt kannatust ja eraldumist, mis omakorda oli toidetud hirmu tasandits, millega sai luua sõdu, haiguseid, kannatusi ja vaesust. Jumaliku Inimese liidus moodustavad mees ja naine terviku. Hetkel on aga asetatud mehe ja naise vahele väljaliselt kõverpeeglid, mis hakkavad läbi moonutuste ning alateadvuses olevate programmide looma suhete tasandil väärastunud illusiooniväljasid.

Jumalikkudes Liitude tasandil on vaja praegusel hetkel hakata kõrgemale tõusma illusiooniväljast, mis kaetud kõverpeeglitega. Kõverpeegli tasandilt saab välja liikuda läbi omaenda kannatuse programmide puhastamise. Lisaks on meie alateadvusesse ärapeidetud valemälestused, mis hoiavad meid illusiooniväljades kinni. Kui inimese teadvusesse tõusevad need valemälestused, siis need programmid lahustuvad ja kaotavad teatud ajajooksul oma jõu. Seejärel hakkab inimene vaikselt tõusma läbi oma teavuse tasandi laienemise ja ta hakkab läbinägema illusioone, mis on teda siiani elus juhtinud. Meie väljades hakkab esile tulema tõde.

Kui üks partner hakkab illusiooniväljadest väljuma aga teine partner on ikka samas kohas, siis hakkab tekkima eraldatus ja meie ei ole enam partneriga samal tasandil. Süüdistamine, ohvriroll ja viha näitavad endiselt madalama tasandi illusiooniväljade tasandit. Usaldus, rahu, tasakaal ja vaikus aga näitab, et teadvus liigub nendest tasanditest välja. Partner, kes liigub välja, peab samuti jälgima, et ta ei lubaks endal läbi hirmu ja manipulatsioonide tagasi kukkuda.

Samuti võib üks partner läbi eelnevalt tehtud kokkulepete jääda esialgu madalamale tasandile, et aidata teisel partneril liikuda läbi illusiooniväljade teadvusega ja olla justkui “õpetaja” selleks, et üks partner saavutaks Meistri tasandi ning läbi selle teeks võimalikuks ühel hetkel ka teisel partneril siiski illusiooniväljadest väljuda. Enne siia tasandile on nad võtnud endale ülesande olla teineteiseke toeks, ning üks partner võttis enda kanda suurema kannatuste teekonna selleks, et teine pool jääks tervemaks.

Uute energiate kohaselt näidatakse praegu väljas, et teineteise päästmise operatsioonid on täidetud ja nüüd tuleb anda mõlemale partnerile võimalus ise tõusta uutesse kõrgustesse, et saaks muutuda kannatuste programmide pealt kokku tulemise dünaamika. Nii saab iga vaim juhatada oma jumaliku inimese energiasignatuuri kandva inimese tema õige teekonnani, mis viib ta täielikult oma väe vastuvõtmiseni ja täieliku vaimu integratsioonini. Ära anna hinnanguid sellele, milline on sinu partneri vaimu valitud teekond sellel teel ja ära proovi seda juhtida. Kuna vaimuühendused on taastumas, siis iga vaim valib selleks sobiliku teekonna, mis eelnevalt detailideni paika pandud. Paljud Jumalike Inimeste kehad on hetkel kaaperdatud madalamate astraalsete olendite poolt, kes seda keha vangis hoides üritavad takistada vaimuühenduse taastamist. Mida suurema ülesandega vaim on sellel teekonnal, seda suuremad on takistused tema vaimuühenduse taastamiseks.

On võimalik, et vaimuühenduse loomine teatud juhtudel võib nurjuda, mis tähendab seda, et keha/hing ei pidanud vastu võetud ülesandele. Siiski ei pea siin langema hirmu tasandile, sest kõikidele liitudele on olemas peaaegu sama suure potentsiaaliga ühenused. Mitte midagi ei ole jäetud juhuse hooleks. Samuti on võimalik, et hetke partnerid on sind hoopis aidanud liikuda sinu õige Püha Liiduni, mille sündimine endistest energiates ei olnud lihtsalt võimalik. Ehk sinu Püha Liidu partner võib olla sinu elus ka juba praegu, kuid mitte sinu partneri rollis. Siis hakkab sinu praegune suhe lagunema või tekib sinus rahulolematus olemasoleva suhtega. Paljud suhted on jõudnud lihtsalt oma täispotentsiaalini ja siit edasi nad ei peagi kasvama. Meil on vaba valik ka jääda nendesse suhetesse, kuid siis peame teadma, et me ei pruugi siit kõrgemale tõusta. Siiski, kui me oleme tulnud siia väga kindla ülesandega, on võimalik siiski, et meie suhet hakkatakse korralikult laiali lammutama. Kuni selle piirini, et kui suhe, mis peaks lõppema selleks, et saaksid tekkida uued loomised, ei lõppe, võidakse teha kõrgematel tasanditel otsus, et üks partneritest lahkub kehastusest selleks, et uus plaan saaks käivituda.

Kevadeni liigume läbi väga olulise muutuste koridori, mis kätkeb endas väga suuri võimalusi. Selleks, et sellelt väga oluliselt ajalt ära võtta selle tõeline potentsiaal, on välises maailmas planeeritud sündmused ja tegevused selleks, et hoida inimese meelt jätkuvalt Matrixi illusiooniväljades. Sõjad, hinnatõusud, puudus, majanduskriis planeeritakse alati kõige olulisematele ja suurematele valgusekoridoridele. Nii suur, kui on langus, mida luuakse, nii suur on ka võimalus tõusuks. Suurem langus alles hakkab tulema, seega ka suurem tõus alles ees. Oma teadvusega valid sa selle, kas sa langed või sa tõused. Järgmised 2 aastat on inimkonna jaoks üliolulised.

Hoia oma teadliku meelega ennast võimalikult palju hetkes. Keskendu vaimuühendusele ja ära lase väljast sisse negatiivset energiat. Rahus olemine on praegu üks olulisemaid asju selleks, et olla tõusuteel. Kui on ka raputus, siis too ennast kiiresti välja hirmust, ärevusest ja valust. Mida kiiremini õpid ennast taastama, seda meisterlikumaks sa sellel teekonnal saad, kuni ühel hetkel oled tõusnud sellistesse kõrgustesse, kust sind enam alla tuua ei saa. Nendel hetkedel, kus tekivad kõige suuremad tasandite vahetused, võid tunda ka väljastpoolt kõige suuremaid raputusi, mis püüavad sind hoida järgmisele tasandile tõusmast. Hirm on ainus, mis hoiab meid tagasi. Õpi tunnetama kehatasandil kus on sinu hirm ja tooma ennast tagasi keskmesse. Mida rohkem sa suudad olla keskmes, seda kiiremini suudad sa ka liikuda om teadvusega läbi erinevate kihtide. Hetkel on kevadeni võimalik astuda justkui kiirrongile ja liikuda turbo kiirusel läbi selliste tasandite, mis muidu võivad võtta aastakümneid.

 

Armastusega,

Katrin

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga